Covid -19

I samband med spridningsrisken av Coronaviruset, Covid-19,har vi ett starkt fokus för att skydda din och våra medarbetares hälsa.

När du besöker, äter eller bor hos oss är din och våra medarbetares hälsa av största vikt. Vi bevakar kontinuerligt utvecklingen av situationen kring Covid-19 och följer de riktlinjer som ges av våra myndigheter. Vi försöker överträffa regelverket och göra mer än förväntat. Allt för att leverera en trygg restaurang-, hotell- och mötesverksamhet.

Vi har förstärkta rutiner för att minimera risken för smitta genom att bland annat ha ökat fokus på handhygien för vår personal och våra gäster. Vi skapar förutsättningar för att hålla goda avstånd. Vi har lättillgängliga stationer med handsprit runt om i alla offentliga utrymmen samt förstärkt våra städrutiner.

Snabba förändringar och åtgärder
Vi är proaktiva i vårt förhållningssätt och är extra försiktiga. Vi tar alltid det säkra före det osäkra. Det har skett, och det kan ske igen, att vi på eget initiativ och med kort varsel flyttar eller ställer in arrangemang som rena försiktighetsåtgärder.

Förberedelser
I samband med bokningar av arrangemang är det vanligt att vi tillsammans med beställaren går genom våra rutiner, visar lokaler, tittar på dukningar och planerar bordsplaceringar för att visa hur vi håller rekommenderade avstånd med mera. Att vi får berätta om vårt arbetssätt är uppskattat och ger en bättre trygghet inför måltiden eller arrangemanget. Vi vet dessutom att beställaren och gästerna på det sättet får bättre förutsättningar att medverka till att minimera risken för smittspridning.

Vårt gemenesamma ansvar
I hela vårt samhälle vilar det ett stort ansvar på individen, det berör såväl er gäster likväl som oss hotellmedarbetare, att göra allt för att följa myndigheternas rekommendationer.
Noggrann handhygien - tvätta händerna och använd handsprit, hålla sig hemma vid minsta tecken på ohälsa, hålla avstånd med mera är självklarheter idag.
Vi vill orka och hålla ut i en gemensam insats för att hålla smittan på så låga nivåer som möjligt.
Vi på Bofors Hotel gör allt vi kan för att förutsättningarna ska vara de bästa hos oss för att vi tillsammans ska klara detta på ett tryggt sätt.

TV-kontrollerna har engångsskydd för att höja smittskyddet.

Vi försöker alltid att bry oss lite extra och prioriterar våra gästers och medarbetares hälsa i första hand. Har ni frågor eller undrar något är ni varmt välkomna att kontakta oss på telefon 0586-24 63 00

Tack för att du fortsätter att besöka, äta och bo hos oss på Bofors Hotel.
Göran Beck & medarbetarna på Bofors Hotel